FH Taks

En af de største investeringer man som privat person eller som virksomhedsejer foretager sig i sit liv, er investering i fast ejendom.

Udover fremskaffelse af den nødvendige kapital, er det vigtigste at sikre, at man ikke køber ”katten i sækken”.

Ejendommen skal derfor straks kunne anvendes, uden at det er nødvendigt med et uventet økonomisk tilskud for enten at gøre det beboeligt eller anvendeligt til det påtænkte formål.

Yderligere kan bygningerne være vanskelige at forsikre som ønsket, uden at man først skal renovere i et ukendt omfang for at tilfredsstille eventuelle investorers og forsikringsselskabers krav.

FH Taks tilbyder derfor, at du, på adressen, kan få en professionel, personlig gennemgang af din påtænkte ejendomsinvestering; herunder med fokus på eksisterende fejl og mangler og en evt. dialog omkring ønskede renoverings- og ombygningstiltag. I samme forbindelse tilbydes gennemgangen udført ift. den forsikringsmæssige side af sagen og ikke mindst, tilbydes hjælp i form af personlig forsikringsrådgivning og konsulenttjeneste ved opgørelse af større komplekse skader på din ejendom så du kan få dækket dine tab både realistisk og retfærdigt.